sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Welke gegevens moeten worden verstrekt?

Bij een verdeelsysteem dient men een minimale hoeveelheid gegevens te verschaffen, die op het in de kast bevestigde typeschild of in de bijgeleverde technische informatie moeten worden vermeld.

 

Het typeschild vermeldt minimaal:

 • de naam van de fabrikant of de samenbouwer;
 • het identificatienummer van de kast;
 • assemblagedatum;
 • de vermelding: NEN-EN-IEC 61439-n, (dit kan alleen deel 2 zijn tot dat successievelijk de andere delen gepubliceerd zijn).

 

Naar keuze moet op het typeschild van de kast of in de technische documentatie (beide is natuurlijk niet verboden) staan:

 • de nominale spanning, de geschiktheid voor wisselspanning (AC) en/of gelijkspanning (DC) en in geval van wisselspanning de bijbehorende frequentie;
 • de bedrijfsspanning (van het systeem en mogelijk per groep);
 • de isolatiespanning en, indien door de fabrikant gespecificeerd, de impulsspanning;
 • de nominale spanningen van de stuurstroom- of hulpcircuits;
 • de nominale stroom van het verdeelsysteem (totaal) en van ieder circuit. In de praktijk betekent dit de nominale stroom van de verschillende afgaande velden/groepen;
 • de gelijktijdigheidfactor;
 • de maximale kortsluitstromen (Icw, Ipk, Icc);
 • de beschermingsgraad (IP-graad);
 • de maatregelen voor beveiliging tegen elektrische schok;
 • de specifieke bedrijfsomstandigheden voor binnenopstelling, buitenop¬stelling of speciaal gebruik, voor zover deze afwijken van de standaard omstandigheden zoals is vermeld in paragraaf AF7. Stemmen deze vol¬ledig overeen, dan is de aparte vermelding niet nodig;
 • de verschillende netstelsels waarvoor het verdeelsysteem geschikt is, zoals het TT-stelsel, TN-stelsel (TN-C, TN-S, TN-CS) of IT-stelsel. (Zie hiervoor ook de NEN 1010.);
 • de afmetingen;
 • het gewicht;
 • de interne compartimentering;
 • de elektrische verbindingen voor externe bekabelingg;
 • met betrekking to EMC de geschiktheid voor omgeving A dan wel B. Deze worden in bijlage H van de norm gedefinieerd aan de hand van specifieke waarden voor emissie en immuniteit. Eenvoudig gezegd is omgeving A voor industriële toepassingen bedoeld en omgeving B voor de huishoudelijke sfeer. Dit betekent dat een verdeelsysteem voor omgeving A wat ongevoeliger voor storingen is (immuniteit hoger), maar het stoort de omgeving wel wat meer (mate van emissie is hoger). Voor omgeving B geldt het omgekeerde: wat gevoeliger voor storingen (immuniteit is lager), maar het stoort de omgeving ook minder (mate van emissie is lager).

 

Technische handleiding

Gerelateerd aan Welke gegevens moeten worden verstrekt?

Meer over