sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Problemen & Oplossingen

Waar moet de doorsnede van de PE aan voldoen

Eisen aan doorsnede beschermingsleiding (PE)

Elk verdeelsysteem moet zijn voorzien van een beschermingsleiding (PE) om de voeding automatisch te kunnen uitschakelen. 

Lees meer over Eisen aan doorsnede beschermingsleiding (PE) >>

Waarop moet worden gelet bij een goed thermisch ontwerp

Een goed thermisch ontwerp maken - achtergrond

Een goed thermisch ontwerp houdt in dat wordt voldaan aan de basiseis, namelijk dat de temperaturen bij normale bedrijfsomstandigheden niet hoger worden dan maximaal volgens de norm toegestaan. 

Lees meer over Een goed thermisch ontwerp maken - achtergrond >>

Thermografie van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij controles of inspecties van schakel- en verdeelinrichtingen wordt frequent gebruikgemaakt van een thermografische camera. Op voorhand kan gesteld worden dat dit nuttig is, maar de inspecteur moet wel goed weten wat hij doet.

Lees meer over Thermografie van schakel- en verdeelinrichtingen >>

Bescherming tegen elektrisch aanraakgevaar

Klasse 1 en volledig geïsoleerde (klasse 2) verdeelsystemen

Voor de bescherming tegen elektrisch aanraakgevaar geeft de NEN/EN/IEC 61439 meerdere mogelijkheden. Zo worden eisen gegeven voor ‘geaarde stalen kasten’ (ofwel Klasse 1 verdeelsystemen) maar ook voor volledig geïsoleerde verdeelsystemen (equivalent voor dubbelgeïsoleerd ofwel klasse 2). Tussen deze beide uitvoeringen zitten essentiële verschillen, waarbij in de praktijk regelmatig fouten worden gemaakt.

Lees meer over Klasse 1 en volledig geïsoleerde (klasse 2) verdeelsystemen >>

Waar moet de constructie van een verdeelinrichting aan voldoen

Materiaalsterkte

Verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de eisen die in de norm NEN-EN-IEC 61439-1 voor de algemene en aan NEN-EN-IEC 61439-2 voor de specifieke eisen die aan een vermogensverdeelinrichting worden gesteld. De installatie moet niet alleen bestand zijn tegen mechanische, thermische en elektrische belastingen.

Lees meer over Materiaalsterkte >>

Bescherming van het omhulsel

Met bescherming van het omhulsel wordt bedoeld de bescherming die het omhulsel biedt tegen aanraking van gevaarlijke elektrische spanning van het verdeelsysteem en bescherming tegen mechanische stootbelasting.

Lees meer over Bescherming van het omhulsel >>

Lucht- en kruipwegen

Voorlucht- en kruipwegen gelden verschillende criteria die zijn afgeleid van de werkspanning van de installatie.

Lees meer over Lucht- en kruipwegen >>

Bescherming tegen elektrische schok

De fabrikant dient ervoor te zorgen dat er genoeg mogelijkheden in het verdeelsystemen aanwezig zijn om bescherming tegen elektrische schok te verkrijgen. Tevens dient de fabrikant een bescherming te bieden tegen de gevolgen van fouten in stroomketens die door de verdeelsystemen worden gevoed. NEN-EN-IEC 61439-1 verwijst wat bescherming tegen elektrische schok betreft regelmatig naar de NEN 1010.

Lees meer over Bescherming tegen elektrische schok >>

Componenten in verdeelsystemen

De toegepaste schakelaars en andere componenten in een verdeelsysteem moeten voldoen aan de geëigende IEC-productnorm en moeten worden toegepast volgens de opgegeven wijzen van de fabrikanten. Zowel de plaats als de manier van monteren zal in de instructieboeken zijn aangegeven.

Lees meer over Componenten in verdeelsystemen >>

Elektrische verbindingen en codering

De verbindingen van stroomvoerende delen moeten bestand zijn tegen temperatuursverhoging, veroudering en trillingen die optreden tijdens normaal gebruik. Er gelden ng meer eisen aan elektrische verbindingen, hieronder wordt deze besproken. Ook de eisen aan codering komen aan bod. 

Lees meer over Elektrische verbindingen en codering >>

Koeling in verdeelsystemen

Ventilatie in panelen is op verschillende manieren te realiseren. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de eisen waaraan de ventilatie moet voldoen.

Lees meer over Koeling in verdeelsystemen >>

Aansluiting voor externe kabels

De fabrikant moet kunnen aangeven of de aansluitpunten voor koperen en/of aluminium geleiders geschikt zijn en deze geleiders moeten met voldoende blijvende contactdruk op de aansluitpunten kunnen worden aangesloten, overeenkomstig de kortsluitstroom van de apparatuur.

Lees meer over Aansluiting voor externe kabels >>

Bouwvormen

Een ongeval, een kortsluiting: het werken aan elektrische installaties die onder spanning staan, brengt allerlei risico’s met zich mee. Het beveiligen tegen een sluiting in een installatie is een belangrijke voorwaarde voor de beveiliging van de gebruikers. Om al deze risico’s zoveel mogelijk te beper­ken en de veiligheid voor de gebruikers te bevorderen, zijn er binnen NEN-EN-IEC 61439-2 bouwvormen ingesteld.

Lees meer over Bouwvormen >>

Met welke bedrijfsomstandigheden moet rekening worden gehouden

Normale en speciale bedrijfsomstandigheden

De NEN-EN-IEC 61439-1 maakt onderscheid tussen normale en speciale bedrijfsomstandigheden. De eisen van het voorschrift dekken volledig de normale bedrijfsomstandigheden af. 

Lees meer over Normale en speciale bedrijfsomstandigheden >>

Welke gegevens moeten worden verstrekt

Welke gegevens moeten worden verstrekt?

Bij een verdeelsysteem dient men een minimale hoeveelheid gegevens te verschaffen, die op het in de kast bevestigde typeschild of in de bijgeleverde technische informatie moeten worden vermeld.

Lees meer over Welke gegevens moeten worden verstrekt? >>

De specificatie van een verdeelsysteem

Wat hoort er in een specificatie/bestek te staan?

Het is van groot belang dat de specificatie van een verdeelsysteem correct en volledig is. In de praktijk is er dikwijls sprake van onvolledige specificaties.

Lees meer over Wat hoort er in een specificatie/bestek te staan? >>

Kortsluitvastheid testen

Wanneer moet ik de kortsluitvastheid testen?

Kortsluitvastheid moet worden geverifieerd indien:

  • Ip > 10kA, of
  • Ipk > 17kA (grensstroompiek van de beveiligingscomponent tegen kortsluiting)
Lees meer over Wanneer moet ik de kortsluitvastheid testen? >>