sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Begrippen

A

Aarde

Geleidende aardmassa waarvan op elk punt de elektrische potentiaal gelijk aan nul wordt beschouwd. In dit verband wordt ook wel het begrip “verre aarde” gebruikt.

 

B

Beschermingsleiding (PE-leiding)

 

In verband met bescherming tegen elektrische schok vereiste leiding die een verbinding tot stand brengt tussen:
 • metalen gestellen;
 • vreemde geleidende delen;
 • hoofdaardrail / hoofdaardklem;
 • aardelektroden;
 • met aarde verbonden actieve delen van de voedingsbron of het kunstmatig sterpunt.
 
Zie leiding 1 in de figuur:

 

K

Kortsluitstroom

Overstroom ten gevolge van een defect. Bij een volledige kortsluitstroom gaat men uit van verbinding met een verwaarloosbare impedantie veroorzaakt tussen actieve geleiders die bij normaal bedrijf een verschillende potentiaal hebben.

 

Kortsluitstroom

Overstroom ten gevolge van een defect. Bij een volledige kortsluitstroom gaat men uit van verbinding met een verwaarloosbare impedantie veroorzaakt tussen actieve geleiders die bij normaal bedrijf een verschillende potentiaal hebben.

 

P

PEN-leiding

Leiding die de functies van de beschermingsleiding en de nulleiding heeft en met het sterpunt van het net is verbonden. Er zijn minimale doorsnede voorgeschreven voor deze leiding. Het toepassen van deze leiding is niet wenselijk (en soms ook niet toegestaan).

S

Schakelen

Handeling bestemd om de voeding van de gehele installatie of een gedeelte daarvan aan-, uit- of om te schakelen bij normaal bedrijf. De installatie of een deel ervan wordt hierdoor stroomloos maar in principe nog niet op een veilige wijze spanningsloos.

 

Schakelaar

Toestel dat is bestemd voor het bedienen van (een deel) van de installatie. Hiermee wordt een deel stroomloos gemaakt maar in principe nog niet veilig spanningsloos. De schakelaar kan stroom schakelen maar hoeft niet voldoende contactafstand te hebben voor een veilige scheiding.

 

Scheiden

Functie bestemd om de voeding van een installatie of gedeelte daarvan om veiligheidsredenen spanningsloos te maken en de installatie of het gedeelte daarvan te ontkoppelen van alle elektrische voedingsbronnen.

 

Scheider

Toestel dat is bestemd voor het spanningsloos maken van (een deel) van de installatie. De scheider kan geen stroom schakelen maar heeft voldoende contactafstand voor een veilige scheiding.

 

T

TN-stelsel

In TN-stelsels is een punt van de voedingsbron met aarde verbonden. De metalen gestellen van de installatie zijn door middel van beschermingsleidingen met dit punt verbonden.

Een groot voordeel van het TN-stelsel is dat de aardfoutstroom niet door aarde loopt maar alleen via leidingen. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de aardingsvoorziening aanzienlijk. Het TN-stelsel kent meerdere uitvoeringsvormen, zoals:

 • TN-C-stelsel;
 • TN-CS-stelsel.
 • TN-S-stelsel;

 

In de afbeelding zijn de diverse stelsels weergegeven.

 

In het TN-S-stelsel zijn in de gehele installatie de N- en PE-geleider van elkaar gescheiden en geïsoleerd. Uit technisch oogpunt is dit het beste systeem om toe te passen.

 

V

Volledig geïsoleerde verdeelsystemen

Volgens 413.2.1.1 van IEC 60364-4-41 is ‘volledige isolatie’ gelijk aan apparatuur van klasse II.