sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

NEN-EN-IEC 61439 vervangt NEN-EN-IEC 60439 definitief

Sinds november 2014  is de NEN-EN-IEC 60439 definitief als gerefereerde norm door de Europese richtlijnen  ingetrokken. Nieuwe schakel- en verdeelinrichtingen moeten nu worden gebouwd en geïnspecteerd volgens de wereldwijde norm NEN-EN-IEC 61439.

Dit heeft gevolgen voor de fabrikanten van kasten, panelen en componenten, maar ook voor elektrotechnische inspecteurs en installateurs.

 

Auteur: Roel Ritsma.

Toepassing NEN-EN-IEC 61439

De delen 1 en 2 van NEN-EN-IEC 61439 zijn in 2009 uitgekomen. Zij behandelen het belangrijkste toepassingsgebied van de norm: de schakel- en verdeelinrichtingen die alleen mogen worden bediend door daartoe geïnstrueerd personeel. Het gaat hier dus niet om schakelaars die worden bediend door leken, eindgebruikers en consumenten in woningen en gebouwen. Deel 1 bevat de algemene regels, deel 2 beschrijft de bijzonderheden waaraan deze verdelers moeten voldoen.

 

Er zijn en komen echter nog diverse andere delen: zoals voor schakel- en verdeelinrichtingen voor gebruik door 'leken', voor toepassing op bouwplaatsen en in de openbare elektriciteitsvoorziening en voor railkokersystemen. Daarnaast komt er een extra deel voor het gebruik op campings, jachthavens en laadplekken voor elektrische auto's. Deze overige productdelen moesten in 2009 nog worden omgezet van de oude NEN-EN-IEC 60439 naar de nieuwe NEN-EN-IEC 61439. Daarvoor werd de overgangstermijn van de oude NEN-EN-IEC 60439 naar de nieuwe NEN-EN-IEC 61439 in 2009 ruim genomen: 5 jaar tot november 2014. Deze termijn is nu verstreken. En de NEN-EN-IEC 61439 is ook compleet: alle normdelen zijn beschikbaar. Sterker nog, voor deel 1 en 2 is in 2011 al de tweede editie uitgekomen.

 

61439-serie

Belangrijkste verschil

Het belangrijkste verschil tussen de oude en de nieuwe norm is dat het onderscheid tussen het seriematig geproduceerde kleine schakelmateriaal TTA (geheel typegekeurde verdeelinrichtingen: vaak seriematig geproduceerde verdeelinrichtingen)  en de door kast- en paneelbouwers samengestelde grote schakel- en verdeelinrichtingen PTTA (gedeeltelijk typegekeurde verdeelinrichtingen: door kast- en paneelbouwers samengestelde schakel- en verdeelinrichtingen) is verdwenen. TTA  (‘Type Tested Assembly’) is een compleet als type getest en gecertificeerd schakel- en verdeelinrichting. TTA-producten mogen na een algehele typegoedkeuring als gemarkeerd industrieel eindproduct op de markt worden gebracht.

 

PTTA (Partly Type Tested Assembly) zijn schakel- en verdeelinrichtingen die door installateurs en kast- en paneelbouwers op basis van gecertificeerde componenten – doorgaans als maatwerk – worden samengebouwd.

Ontwerp

De nieuwe NEN-EN-IEC 61439 kent veel meer en duidelijkere eisen voor specificatie en verificatie van het ontwerp van schakel- en verdeelsystemen. De nieuwe delen stellen bijvoorbeeld niet alleen eisen aan de manier waarop deze componenten worden samengebouwd in schakel- en verdeelinrichtingen. Ook stelt de norm in de nieuwe versie hogere eisen aan de controle van de maximale temperaturen die de componenten door de wijze van samenbouwen bij bepaalde belastingen kunnen bereiken. Die moeten nu bij het ontwerp anders worden berekend, net als onder meer de doorsnede van de interne bekabeling. Die is immers eveneens van belang voor de temperatuurontwikkelingen in het samengestelde schakel-, verdeel- en besturingssysteem in de kasten en panelen.

 

Ook voor elektrotechnische inspecteurs is de norm dus van belang. Naar deze norm wordt immers verwezen bij de Europese Richtlijnen voor laagspannings- en industriële installaties en onder meer elektromagnetische compatibiliteit. Dus dient de nieuwe NEN-EN-IEC 61439 ook bij de inspectie van dergelijke installaties vanuit onder meer de normen NEN 1010, NEN 3140 en NEN-EN-IEC 60204 te worden gehanteerd.

Thermografische inspectie

In intelligente installaties worden steeds kleinere, en dus meer componenten in kasten gestopt. De belastingen, en dus ook de temperaturen, worden er echter niet minder op.

 

Wanneer de gezamenlijke temperatuur van componenten in de kasten en panelen te hoog wordt, zou dit bij een thermografische inspectie volgens  de NPR 8040-1 vastgesteld kunnen worden. Tenminste, aangenomen dat juist op het moment van de inspectie de belastingstromen ook hoog zijn. Een infraroodinspectie is en blijft immers een momentopname.

Belangrijke installaties

Dat is vooral van belang bij kritische installaties die geen moment mogen uitvallen. Bij het beheer, onderhoud en inspectie zou nu ook de nieuwe NEN-EN-IEC 61439 erbij gepakt moeten worden. Dit geldt ook voor de NEN 1010-opleveringsinspecties. Op dat moment kunnen er namelijk nog ontwerp- en bouwfouten uit de verdeelinrichting gehaald worden.

 

We kunnen stellen dat de nieuwe NEN-EN-IEC 61439 hoge eisen aan de specificatie en verificatie van schakel- en verdeelinrichtingen stelt. Deze moeten door de bouwer van een verdeelinrichting gehanteerd en gerespecteerd worden en uiteindelijk in de praktijk, als onderdeel van de gehele installatie, worden getoetst door de elektrotechnische inspecteur.