sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor)

In installaties is het, met het oog op de optredende verwarming en het dimensioneren van het railsysteem en de voeding, noodzakelijk te weten hoe groot de som van de stromen van de afgaande velden / groepen kan zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle afgaande velden / groepen gelijktijdig voor 100% belast zullen zijn. In de praktijk wordt dan ook een reductiefactor toegepast, de zogenoemde gelijktijdigheidsfactor.

De definitie hiervan is:

Indien de klant geen specifieke eisen ten aanzien van de gelijktijdigheidsfactor stelt, hetgeen bij veel utiliteitsinstallaties het geval is, worden doorgaans de voorgeschreven ‘veronderstelde belasting’ (lees: ‘gelijktijdigheidsfactor’) uit de ouder NEN/EN/IEC 60439 of eerste editie van de NEN/EN/IEC 61439 aangehouden. Zie hiervoor onderstaande tabel.

 

Tabel  – Waarden gelijktijdigheidsfactor (oude versie)

 

Zoals in de tabel te zien is neemt de gelijktijdigheidfactor af naarmate er meer velden / groepen zijn. Dit is ook wel logisch: stel dat er maar 1 groep zou zijn, dan is het aannemelijk dat deze wel eens voor 100% van de nominale stroom belast wordt. Zijn er echter meer dan 10 groepen, dan kan er wel een groep tot 100% belast zijn, terwijl een andere groep helemaal geen stroom voert. Met andere woorden het gemiddelde is veel lager dan 100%: volgens IEC dient 60% aangehouden te worden.

 

In de laatste editie van de NEN/EN/IEC 61439 is de bovenstaande tabel vervangen door een meer functionele:

 

Tabel – Waarden gelijktijdigheidsfactor (nieuwe versie)

 

Onder distributie worden ook eindgroepen voor algemeen gebruik als verlichting en wandcontactdozen verstaan. Ondanks deze voorbeeldtabel is en blijft het belangrijk hier goed naar te kijken. De gelijktijdigheidsfactor is, als reeds aangegeven, van belang voor de verwarming binnen het verdeelsysteem en de dimensionering van de voeding en het railsysteem. Voor de verwarming binnen een kast geldt voor elke afgaande groep:

Indien er meer dan 10 afgaande groepen aanwezig zijn, betekent dit met een gelijktijdigheidsfactor van 0.6 dat voor de dissipatie geldt:

Ruwweg betekent dit dat de temperatuurstijgingen bij een gelijktijdigheidsfaktor van 0,6 ca. 64%lager zijn dan bij een gelijktijdigheidsfaktor van 1. De dissipatie bedraagt met andere woorden slechts 36% van dat wat het zou zijn bij een belasting met 100% de nominale stroom. Ruwweg betekent dit ook dat de temperatuurstijgingen 'slechts' 36% zullen bedragen wat zij bij 100% belasting zouden zijn. Indien hierbij bedacht wordt dat het verwarmingsprobleem in veel (wat grotere) verdeelsystemen een moeilijk probleem is, is deze reductie 'zeer welkom'.

Gerelateerd aan De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor)