sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Naslag

CE-markering voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

CE-markering voor laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen

Laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen moeten net als alle andere producten die op de markt worden gebracht voldoen aan Europese wetgeving.

Lees meer over CE-markering voor laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen >>

Kortsluitberekeningen

Kortsluitvastheid van componenten

Fabrikanten geven voor hun componenten aan welke kortsluitstromen ze kunnen verwerken. Bij een verdeelinrichting zijn een tweetal waarden aangegeven.

Lees meer over Kortsluitvastheid van componenten >>

De kortsluitketen

Bij elke installatie zal de totale keten bestaan uit de elementen zoals deze in onderstaande afbeelding zijn weergegeven. De impedanties van deze elementen zullen in eerste instantie worden bekeken.

Lees meer over De kortsluitketen >>

Kortsluitstromen

Voor het nauwkeurig berekenen van mogelijk optredende kortsluitstromen moet eigenlijk de systematiek van de ‘symmetrische componenten’ worden toegepast.

Lees meer over Kortsluitstromen >>

IP-classificatie

IP-classificatie

In de IEC 61439 wordt een aantal IP-graden gedefinieerd. IP staat voor International Protection en geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vocht en vaste voorwerpen aan. De volledige omschrijving en daarbij behorende beproevingsmethoden kan men vinden in NEN-EN-IEC 60529.

Lees meer over IP-classificatie >>

Omgevingsinvloeden

Invloeden van omgeving

De belangrijkste invloeden vanuit de omgeving zijn:

Lees meer over Invloeden van omgeving >>

De interne geleiderdoorsnede

Indien een verdeelsysteem niet door het uitvoeren van temperatuurtesten wordt geverifieerd, maar door berekeningen, geeft het voorschrift aanwijzingen voor de interne kabeldoorsnede.

Lees meer over De interne geleiderdoorsnede >>

Temperatuurhuishouding in verdeelsystemen

Temperatuurhuishouding in verdeelsystemen, introductie

De temperatuurstijgingen in verdeelsystemen moeten voldoen aan de eisen die in het voorschrift gesteld zijn. De doorsnede van de interne geleiders is van groot belang, net als de soort component, de hoogte van de stromen in normaal bedrijf en de vullingsgraad van het verdeelsysteem.

Lees meer over Temperatuurhuishouding in verdeelsystemen, introductie >>

Doorsnede van de interne bedrading

Indien de ingebouwde componenten zijn bedraad met PVC-geïsoleerd installatiedraad, mag de maximale temperatuur van deze draad niet worden overschreden. Vaak wordt er binnen verdeelsystemen met 90 oC PVC draad gewerkt (dit in tegenstelling tot elektrische installaties, waarin doorgaans 70 oC PVC isolatie wordt toegepast).

Lees meer over Doorsnede van de interne bedrading >>

Ingebouwde (schakel)componenten

Ten aanzien van de ingebouwde componenten wordt gesteld dat de temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan wat door de fabrikant is opgegeven. Indien de fabrikant geen waarde opgeeft, dient de maximale waarde uit het productvoorschrift gehanteerd te worden.

Lees meer over Ingebouwde (schakel)componenten >>

De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor)

In installaties is het, met het oog op de optredende verwarming en het dimensioneren van het railsysteem en de voeding, noodzakelijk te weten hoe groot de som van de stromen van de afgaande velden / groepen kan zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle afgaande velden / groepen gelijktijdig voor 100% belast zullen zijn. In de praktijk wordt dan ook een reductiefactor toegepast, de zogenoemde gelijktijdigheidsfactor.

Lees meer over De hoogte van de stromen in normaal bedrijf (gelijktijdigheidsfactor) >>

Warmtehuishouding schakel- en verdeelsystemen

In schakel- en verdeelsystemen voeren ingebouwde (schakel) componenten, alsmede interne bedrading en eventueel aanwezige railsystemen, stroom.

Lees meer over Warmtehuishouding schakel- en verdeelsystemen >>

De vullingsgraad

‘Ruimte kost geld’, dat is een veel gehoorde uitspraak. Componenten worden compacter en worden in kleinere kasten ingebouwd. Dit betekent dat de totale warmteontwikkeling in een verdeelkast hoger wordt, en daarmee de temperatuurstijgingen.

Lees meer over De vullingsgraad >>

Schakelaars en scheiders

Schakelaars en scheiders

Uitgangspunt bij het toepassen van schakelaars en scheiders in een installatie, is dat de bedienings- en elektrotechnische werkzaamheden veilig kunnen worden verricht. Ook moeten elektrische gevaren die ontstaan door kortsluiting en elektrocutie en gevaren die ontstaan door onverwachte in- of uitschakeling worden voorkomen.

Lees meer over Schakelaars en scheiders >>

Aardingssystemen

Uitvoeringsvormen op overdrachtspunt

Het aanbieden van de aarding op het overdrachtspunt moet op de juiste manier plaatsvinden. Er moet worden voorkomen dat er onnodig veel stroom door de PE-geleiders loopt.

Lees meer over Uitvoeringsvormen op overdrachtspunt >>

Toepassing van PEN-geleider

Als een PEN-geleider wordt toegepast (wat meestal niet aan te bevelen is), moet goed gekeken worden naar de uitvoeringsvorm om stromen door veel andere installatieonderdelen, zoals kabelgoten, metalen waterleidingen en constructiewerk, zo veel mogelijk te voorkomen. 

Lees meer over Toepassing van PEN-geleider >>

Classificatie van verdeelsystemen

Te verstrekken gegevens

Bij een verdeelsysteem dient men een minimale hoeveelheid gegevens te verschaffen, die op het in de kast bevestigde typeschild of in de bijgeleverde technische informatie moeten worden vermeld.

Lees meer over Te verstrekken gegevens >>

Plaats/dimensionering van verdeelinrichtingen

Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen

Bij de bepaling van de plaats en het aantal schakel- en verdeelinrichtingen moet worden gekeken naar:

 • plaats en vermogen van de belastingen;
 • wijze van bedrijfsvoering;
 • gevoeligheid van de aangesloten apparatuur;
 • eigenschappen apparatuur (aanloopstromen, netvervuiling).
Lees meer over Plaats en aantal van schakel- en verdeelinrichtingen >>

EMC

Stroomstelsels

Bij de keuze van een stroomstelsel spelen er naast EMC-aspecten ook andere belangrijke punten zoals:

 • persoonsbeveiliging
 • bescherming van apparatuur
 • betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening
Lees meer over Stroomstelsels >>

Aardingssysteem

Het aardingssysteem is een zeer belangrijke factor in de bestrijding van EMC-problemen. Beschreven zal worden:

Lees meer over Aardingssysteem >>