sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij de Kennisbank Schakel- en Verdeelinrichtingen

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de Schakel- en Verdeelinrichtingen-kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op Schakel- en Verdeelinrichtingen

 

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: 088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Brand in verdeelsysteem door een te hoge belasting van de nulgeleider

Een verdeelsysteem is de oorzaak van een beginnende brand. Het verdeelsysteem wordt toegepast in een pand met een grote winkel en een achterliggend kantoor. 

Uit nader onderzoek van het beschadigde verdeelsysteem blijkt dat er een oververhitting van de nulgeleider en de nulpolen van de toegepaste componenten is ontstaan. De interne fasegeleiders zijn 16 mm2, terwijl de interne nulgeleider 10 mm2 is.

 

Brand in verdeelsysteem

 

Metingen

Indicatief werd aan de hand van een meting vastgesteld dat de stroom in de nul circa 30% groter was dan in de fasen.

 

De oorzaak/oorzaken van het probleem

Vastgesteld werd dat de aangesloten belastingen hoofdzakelijk bestonden uit verlichting met elektronische voorschakelapparaten en elektronische dimmers. Deze apparatuur gedraagt zich als een niet-lineaire belasting en geeft een belastingstroom met hogere harmonischen. In de toepassing was sprake van één fase belastingen, en deze geven onder andere 3e harmonischen in de belastingstroom.

 

3e harmomischen 3e harmomischen

 

Het mogelijke probleem met 3e harmonische stromen is dat deze bij elkaar opgeteld in de nulgeleider lopen.

 

Te hoge stroom in de nulgeleider

 

De oververhitting werd veroorzaakt door een hoge stroom in de nulgeleider in combinatie met het toepassen van een te kleine doorsnede van de nulgeleiders van de interne bedrading van het verdeelsysteem. De NEN/EN/IEC 60439-1, die voor dit verdeelsysteem van toepassing was, geeft eisen voor de doorsnede van de nulgeleider. Het voorschrift stelt:

 

Paragraaf 7.1.3.4

Tenzij anders tussen de fabrikant van de SCHAKELINRICHTING en de gebruiker is overeengekomen, moet de minimale doorsnede van de nulgeleider binnen een driefasestroomketen met nulzijn:

     —  voor stroomketens met een doorsnede van de fasegeleider tot en met 10 mm2: 100 % van die van de corresponderende fasen;

     —  voor stroomketens met een doorsnede van de fasegeleider van meer dan 10 mm2: 50 % van die van de corresponderende fasen met een minimum van 10 mm2.

 

Er stond in het voorschrift wel een opmerking bij:

Voor bepaalde toepassingen waarbij de stroom in de nulgeleider een hoge waarde kan hebben, bijvoorbeeld grote installaties met TL verlichting, kan het noodzakelijk zijn dat de doorsnede van de nulgeleider gelijk is aan die van de fase geleiders. Hierover moet een speciale afspraak tussen fabrikant van het verdeelsysteem en de gebruiker gemaakt worden.

 

De oplossing(en) voor het probleem

Gelet op het bovenstaande is de oplossing om een grotere doorsnede van de nulgeleider te kiezen. Geadviseerd wordt deze minimaal gelijk aan de fase-doorsnede te kiezen. Opgemerkt moet worden dat de nieuwe NEN/EN/IEC 61439 dit wat duidelijker verwoord:

 

Paragraaf 8.6.1:

Tenzij anders tussen de fabrikant van de SCHAKELINRICHTING en de gebruiker is overeengekomen, moet de minimale doorsnede van de nulgeleider binnen een driefasestroomketen met nulzijn:

     —  voor stroomketens met een doorsnede van de fasegeleider tot en met 16 mm2: 100 % van die van de corresponderende fasen;

     —  voor stroomketens met een doorsnede van de fasegeleider van meer dan 16 mm2: 50 % van die van de corresponderende fasen met een minimum van 16 mm2.

 

Aangenomen wordt dat de nulstromen niet meer bedragen dan 50 % van de fasestromen.

 

OPMERKING:  Voor bepaalde toepassingen die leiden tot hoge waarden van homopolaire harmonischen (bijv. derde harmonischen) kan een grotere doorsnede van de nulgeleider noodzakelijk zijn aangezien deze harmonischen van de fasen worden toegevoegd aan de nulgeleider en leiden tot een hoge stroombelasting bij hogere frequenties. Hierover behoren afspraken te worden gemaakt tussen de fabrikant en de gebruiker van de SCHAKELINRICHTING.

 

Bronnen: Eaton en NEN

 

Gerelateerd aan Brand in verdeelsysteem door een te hoge belasting van de nulgeleider